καρτ ποστάλ

Υπάρχουνε μερικά νερά
που έτσι
καθώς με σιγουριά, με αγάπη και με πόνο
καθρεφτίζουνε των στιγμών το βύθισμα
δύσκολα αφήνουν να διακρίνεις
αν είναι χάραμα ή σούρουπο
ή μεσημέρι που μετακίνησε τη θλίψη του.

Αλεξάνδρα Θυμιανού